Vragen en antwoorden over de verplichte Energie-audit EED

2021-08-25T14:32:06+01:00 2019/09/12|
Misschien heeft u wel eens gehoord van de EED Energie-audit. Deze audit is verplicht voor bepaalde bedrijven, maar geldt dat ook voor uw organisatie? En wat is zo’n audit eigenlijk? Omdat de impact van deze regelgeving ingrijpend kan zijn voor bedrijven die het betreft, hebben we een overzichtelijke analyse voor u gemaakt. Met uw vragen kunt u uiteraard terecht bij ons team.

Wat is de EED Energie-audit eigenlijk?

De EED Energie-audit is een systematische, vierjaarlijkse aanpak om informatie te verzamelen over het actuele energieverbruik en de besparingsmogelijkheden van een onderneming. Deze verplichting komt voort uit de Europese Energie-Efficiency Richtlijn (EED) en is bedoeld voor bewustwording bij bedrijven en instellingen. De energie-audit geeft een gedetailleerd overzicht van alle energiestromen binnen de onderneming. Ook geeft de audit inzicht in de mogelijke besparingsmaatregelen en de te verwachten effecten daarvan. Het gaat hier onder andere om het energieverbruik van gebouwen, industriële processen en installaties, inclusief het vervoer en de warmte.

Welke bedrijven zijn auditplichtig?

Grote onderneming die geen kmo-status volgens de Europese uitgangspunten hebben, zijn verplicht om de EED Energie-audit uit te voeren. Hiervan is sprake als uw onderneming of instelling met een economische activiteit:

  • 250 fte of meer heeft, inclusief deelnemingen van of in partnerondernemingen en verbonden ondernemingen of
  • een jaaromzet heeft van meer dan €50 miljoen én een jaarlijkse balanstotaal van meer dan €43 miljoen, inclusief deelnemingen van of in partnerondernemingen en verbonden ondernemingen.

Wat is de alternatieve invulling van de EED Energie-auditplicht?

Ondernemingen hoeven geen EED Energie-auditverslag in te dienen als zij op andere wijze invulling geven aan de EED Energie-auditplicht. Het gaat om:

  • ondernemingen die een Europees of internationaal gecertificeerd energiebeheersysteem toepassen, te weten: ISO 50001 of ISO 14001 in combinatie met ISO 14051.
  • bedrijven met een keurmerk dat door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat is erkend en dat betrekking heeft op de gehele onderneming.

Geldt de auditplicht ook voor bedrijven met een MJA- en MEE-convenant?

Ja. Bedrijven die onder de MJA- en MEE-convenanten vallen, wáren vrijgesteld van de audit. Omdat de convenanten aflopen, moeten zij ook een auditverslag indienen. Dit moeten uiterlijk op 31 december 2020.

Hoe controleer ik of mijn bedrijf auditplichtig is?

De RVO heeft de Wetchecker energiebesparing gemaakt waarmee bedrijven kunnen controleren of ze EED Energie-auditplichtig is zijn. Deze tool geeft een onafhankelijk inzicht in de energiebesparingsverplichtingen voor bedrijven.

Hoe maak ik een EED Energie-auditverslag?

Het is mogelijk een verslag van de energie-audit te maken met het sjabloon EED Energie-auditverslag maar dit sjabloon is niet verplicht. Het bevat wel alle noodzakelijke elementen van het EED Energie-auditverslag. Ook als u geen sjabloon gebruikt, moet u ervoor zorgen dat uw verslag alle vereiste informatie bevat. Die elementen staan hier: Gewijzigde Tijdelijke Regeling EED.

Wat moet er in mijn EED Energie-auditverslag staan?

Uw EED Energie-auditverslag bevat de volgende onderdelen:

  • een schematisch overzicht van alle bestaande energiestromen (inclusief vervoer)
  • een beschrijving van de belangrijkste factoren die het energieverbruik beïnvloeden
  • een gekwantificeerd overzicht van het energiebesparingspotentieel van de onderneming voor de komende 4 jaar
  • een beschrijving van alle mogelijke kosteneffectieve energiebesparingsmaatregelen

Wat zijn de Erkende Maatregelen Lijsten?

Uw EED Energie-auditverslag bevat een lijst met besparingsmaatregelen. Hiervoor kunt u gebruikmaken van de Erkende Maatregelen Lijsten (EML). Houdt er echter rekening mee dat deze maatregelen géén volledig beeld geven van alle mogelijke besparingsopties. Gebruik de EML daarom uitsluitend voor het onderdeel van de audit waarin u aangeeft welke maatregelen rendabel zijn. En beschrijf daarnaast welke maatregelen er nog meer mogelijk zijn binnen de vier te auditen categorieën: processen, gebouwen, utilities en vervoer.

Zijn er ook voordelen aan het uitvoeren van de EED Energie-audit?

Bedrijven die besparingsmaatregelen uit de EED Energie-audit nemen, verlagen hun energiekosten. Dat is immers het doel. Bovendien kunt u via de Energie-investeringsaftrek (EIA) fiscaal voordelig investeren in energiezuinige technieken en duurzame oplossingen. Ook is de subsidieregeling Versnelde klimaatinvesteringen in de industrie mogelijk interessant als u van plan bent besparende maatregelen te nemen.

Waar moet ik mijn verslag indienen?

Sinds 1 juli 2019 moeten bedrijven en instellingen hun energie-auditverslag digitaal indienen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) via mijn.rvo.nl.

Hulp of ondersteuning nodig?

Dat het uitvoeren van een EED Energie-audit complex is, mag duidelijk zijn. We kunnen u hier uiteraard bij ondersteunen. Neem contact op met ons team met al uw vragen.