Informatieplicht zorgt voor toename energiebesparende maatregelen

2021-08-25T14:29:33+01:00 2020/01/06|
De Informatieplicht energiebesparing, die sinds 1 juli 2019 van kracht is, heeft een impuls gegeven aan energiebesparing bij bedrijven en instellingen. Ruim 44.000 bedrijfslocaties hebben inmiddels gerapporteerd welke energiebesparende maatregelen zijn uitgevoerd en welke maatregelen ze op de planning hebben staan.

De wet Informatieplicht Energiebesparing is bedoeld om bedrijven en instellingen te stimuleren tot maatregelen op het gebied van energiebesparing. De wet geldt voor bedrijven en organisaties uit één van de 19 geselecteerde branches die tevens een jaarlijks verbruik hebben van tenminste 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m³ aardgas. De Informatieplicht biedt gemeenten en omgevingsdiensten tevens inzicht in de energiebesparende maatregelen die bedrijven nemen waardoor zij hun toezichtstaak effectiever kunnen uitvoeren. Bedrijven die een auditplicht hebben onder de Energy Efficiency Richtlijn (EED) hadden tot en met 5 december 2019 uitstel van de Informatieplicht.

Huidige status

Eind 2019 hadden bedrijven en organisaties gerapporteerd over ruim 44.000 bedrijfslocaties bij het e-loket van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Zij hebben de gevraagde gegevens volgens het RVO veelal zorgvuldig aangeleverd. Uit de rapportages blijkt dat meer dan de helft van de toepasselijke maatregelen al volledig is doorgevoerd. Circa 15 procent van de erkende maatregelen moet nog door de bedrijven worden uitgevoerd. De meest getroffen maatregelen zijn het aanbrengen van LED-verlichting en het isoleren van spouwmuren. Bedrijven die nog niet hebben gerapporteerd, kunnen door hun bevoegd gezag (gemeente) worden aangesproken en riskeren uiteindelijk een dwangsom.

Het verbruik waarover is gerapporteerd, komt overeen met het gemiddeld gasgebruik van circa 1,3 miljoen vierpersoonshuishoudens (2,1 miljard kubieke meter) en het elektriciteitsverbruik van gemiddeld 3,7 miljoen vierpersoonshuishoudens (16,5 miljard kWh).

Informatieplicht en Activiteitenbesluit Milieubeheer

In het Activiteitenbesluit Milieubeheer is opgenomen dat bedrijven energiebesparende maatregelen moeten nemen die zich binnen vijf jaar terugverdienen. Sinds 2013 zijn daarvoor overzichten beschikbaar met energiebesparende maatregelen waarvan bekend is dat ze binnen vijf jaar worden terugverdiend. Bedrijven mogen aangeven als maatregelen nog niet zijn genomen, maar moeten dan melden waarom dat zo is en wanneer ze de maatregelen gaan nemen. Soms wacht een ondernemer op een natuurlijk moment, zoals vervangende nieuwbouw, uitbreiding of verbouw.

Hulp bij uw melding

EnergyProof helpt bedrijven en organisaties met hun melding voor de Informatieplicht en werkt daarbij samen met een adviesbureau met veel expertise op het gebied van wetgeving, procedures en audits. EnergyProof heeft klanten en relaties dit voorjaar bovendien geïnformeerd over deze wetgeving en de eigen dienstverlening. “Deze campagne is zeer succesvol want veel bedrijven reageren. Er blijkt dus behoefte aan informatie en begeleiding op dit vlak”, zegt Bart Houtkoop van EnergyProof. “Bedrijven ervaren nieuwe wetgeving als ingewikkeld en concentreren zich liever op hun core business. We zijn dan ook blij dat we klanten op deze manier kunnen ontzorgen.” EnergyProof ondersteunt bedrijven en organisaties bij de inkoop van energie, adviseert hen op het gebied van energiemanagement en begeleidt inkoopcollectieven zoals Alphen Energie en HISWA Energie.

Voor advies en ondersteuning bij uw melding voor de Informatieplicht is EnergyProof bereikbaar via email info@energyproof.nl en telefoon 020 233 38 21.

Informatie

Lees ook het uitgebreide artikel over de Informatieplicht Energiebesparing >>

Bron: RVO