Onderzoek: ‘Netcongestie zet klimaatdoelen Nederland onder druk’

2021-10-29T14:05:00+01:00 2021/10/29|

Diverse Europese landen zijn nog niet klaar voor de grootschalige energietransitie die nodig is om de klimaatdoelen te halen. Hoewel Nederland op papier heel geschikt lijkt voor die transitie, is netcongestie hier een ernstige belemmering, aldus de Energy Transition Readiness Index 2021.

ETRI 2021 is uitgevoerd door de Britse Association for Renewable Energy and Clean Technology (REA) en werd gesponsord door powermanagementbedrijf Eaton. Dit onderzoek bekeek de vorderingen van 12 Europese landen op het gebied van hernieuwbare energie en de haalbaarheid van de door hen gestelde klimaatdoelen voor 2030.

De onderzochte landen zijn Denemarken, Duitsland, Frankrijk, Finland, Ierland, Italië, Nederland, Noorwegen, Spanje, het Verenigd Koninkrijk, Zweden en Zwitserland. Dit is de tweede keer dat Eaton en REA onderzoek doen naar de mate waarin de Europese elektriciteitsmarkten gereed zijn voor de energietransitie. Het eerste ETRI-rapport dateert uit november 2019 en dit is dus een update voor 2021. Het rapport concludeert dat er in de meeste landen een discrepantie bestaat tussen ambitie en actie. REA schrijft dat de grotere economieën het slechtst scoren op dit vlak.

Congestie elektriciteitsnet

Het onderzoek kijkt naar de hoeveelheid beschikbare hernieuwbare energie, publieke en private investeringen in duurzaamheid en de staat van het elektriciteitsnet. De zogenaamde netcongestie, waar de media steeds vaker over schrijven, is volgens de onderzoekers voor Nederland het grootste punt van zorg. Door een toenemend gebruik van hernieuwbare energiebronnen raakt het energienet overbelast. Op piekmomenten wordt te veel stroom opgewekt en op andere momenten is de vraag groter dan het net aankan. Hierdoor moeten netbeheerders soms een aansluitstop afkondigen.

Nederland scoort in het onderzoek wel goed wat betreft bereidheid, investeringsmogelijkheden en beschikbare bronnen (4 op een schaal van 5). Ondanks goede intenties, lijkt een grootschalige energietransitie in Nederland volgens deze onderzoekers dus nog ver weg.

Verder lezen over congestie

Congestie op de Nederlandse energienetten is een langer een groeiend probleem. Dit is bij de meesten inmiddels wel bekend. Hierover hebben we al eerder artikelen geschreven.

Er zijn steeds meer bedrijven die hier last van hebben. Heeft u met uw bedrijf ook kwesties met uw netbeheerder of heeft u vragen over dit onderwerp? Neem dan contact op met ons team.