Helft bedrijven voldoet na één jaar aan Informatieplicht Energiebesparing

2021-09-30T14:16:35+01:00 2020/07/20|
Ongeveer de helft van de Nederlandse bedrijven heeft ruim een jaar na de invoering van de wet Informatieplicht Energiebesparing daadwerkelijk een rapportage ingediend. Dit blijkt uit cijfers van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) en minister Eric Wiebes van Economische Zaken en Klimaat heeft dit gemeld aan de Tweede Kamer.

De Informatieplicht is bedoeld om organisaties te stimuleren tot maatregelen voor energiebesparing. De wet geldt voor bedrijven en instellingen uit één van de 19 geselecteerde branches die tevens jaarlijks tenminste 50.000 kWh elektriciteit en/of 25.000 m³ aardgas verbruiken. De overheid heeft bedrijven vorig jaar verplicht om vóór 1 juli 2019 te melden wat de status is van hun energiebesparende maatregelen. De melding was een nulmeting en bedrijven moeten hun voortgang elke vier jaar rapporteren. EnergyProof begeleidt bedrijven met de aanmelding en het rapporteren van de energiebesparende maatregelen.

Toezicht op aanmeldingen

Volgens cijfers van de RVO is voor 48.922 bedrijfsvestigingen een rapportage ingediend over de energiebesparende maatregelen. Daarvan zijn 15.942 bedrijfsvestigingen onderdeel van een onderneming die ook een energie-audit moet indienen. De doelgroep op basis van een schatting van het CBS bestaat uit circa 90.000 bedrijfsvestigingen. De gemeenten en omgevingsdiensten zijn het ‘bevoegd gezag’ ten aanzien van de Informatieplicht en moeten dus toezicht houden op de aanmeldingen. “Het bevoegd gezag zal achterblijvende bedrijven actief moeten benaderen en kan uiteindelijk een dwangsom opleggen aan bedrijven die niet voldoen”, aldus minister Wiebes, die vorige maand al had gezegd dat hij streeft naar meer controle op de naleving. “Ik ondersteun het bevoegd gezag, onder meer met de maatregel ‘versterkte uitvoering energiebesparings- en informatieplicht’, om hun inzicht in de doelgroep te verbeteren.”

Energie-audit

Dan zijn er nog bedrijven die ook een energie-audit moeten uitvoeren. Dit is een uitgebreider onderzoek naar het energieverbruik binnen een onderneming en is bedoeld als stimulerend instrument. Door het uitvoeren van de audit krijgen bedrijven inzicht in de aanvullende energiebesparende maatregelen binnen hun onderneming.

Begeleiding EnergyProof

EnergyProof kan bedrijven begeleiden met zowel de aanmelding voor de Informatieplicht als met de Energie-audit. Met vragen is ons team bereikbaar via email en telefoon 020 233 38 21.

Lees ook ons uitgebreide artikel over de Informatieplicht Energiebesparing inclusief de korte heldere animatievideo van de RVO.

Bron: RVO