Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE) verandert in 2020

2021-08-25T14:30:18+01:00 2019/12/03|
De Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE) ondergaat per 1 januari 2020 een aantal wijzigingen. Minister Wiebes van Economisch Zaken heeft de Tweede Kamer hierover medio november geïnformeerd naar aanleiding van een beleidsevaluatie van de subsidie. Hieronder een overzicht van de veranderingen voor bedrijven.

Wijzigingen per 1 januari 2020

  • De subsidie op pelletkachels en biomassaketels vervalt.
  • De subsidie vervalt voor apparaten die worden geplaatst in bouwwerken waarvoor de omgevingsvergunning na 30 juni 2018 is aangevraagd.
  • Het subsidiebedrag verandert voor kleine warmtepompen die worden gebruikt voor de verwarming van tapwater, zoals warmtepompboilers.

Overgangsperiode voor particulieren

Particulieren die vóór 1 januari 2020 voor een eigen woning een pelletkachel of biomassaketel hebben aangeschaft en geïnstalleerd, hebben na de installatie nog 6 maanden de tijd om subsidie aan te vragen.

Particulieren die vóór 1 januari 2020 een warmtepomp of zonneboiler hebben aangeschaft voor een bouwwerk waarvoor de omgevingsvergunning na 30 juni 2018 is aangevraagd, en die voor 1 juli 2020 installeren, kunnen binnen 6 maanden na de installatie nog subsidie aanvragen in 2020. Dit geldt niet als het apparaat een pelletkachel of een biomassaketel is.

Deze overgangsbepalingen zijn ingesteld om particulieren die bij de aanschaf van het apparaat nog niet op de hoogte waren van het beëindigen van de subsidie, toch nog de gelegenheid te geven om van de ISDE gebruik te maken.

Geen overgangsperiode voor zakelijke gebruikers

Voor zakelijke partijen gelden deze overgangsbepalingen niet. Dit komt omdat zij op grond van de ISDE-voorwaarden voorafgaand aan de aanschaf van een apparaat subsidie moeten aanvragen. Voor hen geldt daarom niet dat zij op het moment van aanschaf niet op de hoogte waren van het beëindigen van de subsidie.

Bron: RvO