ACM wil dat netbeheerders congestiemanagement vaker inzetten

2021-09-22T10:20:43+01:00 2021/08/25|
De Autoriteit Consument & Markt wil in de Netcode Elektriciteit duidelijker vastleggen hoe, wanneer en onder welke voorwaarden netbeheerders congestiemanagement moeten toepassen. De ACM wil dat netbeheerders vaker congestiemanagement gebruiken om de capaciteit van bestaande elektriciteitsnetten beter te benutten. Dit schrijft de toezichthouder op haar website.

De wijzigingen die de ACM in verband met transportschaarste voorstelt, staan in het Ontwerp codebesluit congestiemanagement dat op 19 augustus in de Staatscourant is gepubliceerd en ter consultatie is voorgelegd aan belanghebbenden. Zij kunnen hun zienswijzen op dit ontwerpbesluit binnen zes weken indienen. Hierna zal de ACM een definitief besluit nemen.

Congestiemanagement

Het is inmiddels bekend dat er behoorlijk wat krapte is op het elektriciteitsnet. Congestiemanagement houdt in dat netbeheerders die krapte oplossen door producenten en afnemers van elektriciteit, indien nodig, een vergoeding te geven als zij helpen het net minder belasten. Bijvoorbeeld door de invoeding op het net het tijdelijk te verminderen. ACM wijst erop dat congestiemanagement een tijdelijke maatregel is die kan worden ingezet tijdens de periode dat een netbeheerder werkt aan verzwaring van het elektriciteitsnet. Volgens de ACM draagt congestiemanagement ook bij aan de energietransitie omdat er op die manier meer ruimte op het elektriciteitsnet ontstaat, zodat meer wind- en zonneparken kunnen worden aangesloten op het net.

Aanpassing Netcode Elektriciteit

De ACM wil de Netcode Elektriciteit nu dus aanpassen zodat netbeheerders vaker en sneller een aanbod voor transport van elektriciteit doen in gebieden met congestie. De belangrijkste aanpassing die de ACM voorstelt, is dat netbeheerders géén aanbod hoeven te doen voor het transport van elektriciteit als de kosten voor congestiemanagement boven een financiële grens uitkomen of als de betrouwbaarheid van het net in het geding komt.

Visie van netbeheerders

Eerder dit jaar gaven de netbeheerders (Gasunie, Tennet, Coteq, Enduris, Enexis, Alliander, Rendo, Stedin, Westland Infra en Netbeheer Nederland)  gezamenlijk al hun visie op de toekomst van het Nederlandse energienetwerk in de ‘Integrale Infrastructuurverkenning 2030-2050’ waarover we al een artikel hebben geschreven. De netbeheerders doen in hun rapport ook een oproep aan overheden op alle niveaus om de energietransitie belangrijk te maken en een sturende rol in te nemen.

Interactieve kaart congestie

Waar de congestie voorkomt, is te zien op de interactieve kaart die Netbeheer Nederland heeft ontwikkeld. Daarop is te zien waar er voldoende ruimte is op het energienet en zo kunnen ontwikkelaars van duurzame elektriciteitsprojecten gemakkelijker inschatten of zij kunnen rekenen op een positieve transportindicatie. De informatie op de kaart biedt volgens Netbeheer Nederland ‘geen garanties’. Netbeheerders nemen voor elk concreet geval een afzonderlijke beslissing.

Bronnen: ACM, Netbeheer Nederland