Wat bedrijven moeten weten over de informatieplicht energiebesparing

2023-10-27T11:19:59+01:00 2023/06/14|
De informatieplicht energiebesparing, de onderzoeksplicht energiebesparing en de energieaudit verplichten bedrijven en organisaties elke vier jaar te rapporteren over de verduurzaming van hun energieverbruik. Op 1 december 2023 is er weer een deadline. Deze materie is complex en dus beantwoorden we hier de belangrijkste vragen over deze wetgeving.

De overheid wil bedrijven stimuleren tot het nemen van energiebesparingsmaatregelen en heeft daarom de wet- en regelgeving aangescherpt. Bij de huidige wetgeving gaat het om drie wetten: informatieplicht energiebesparing, onderzoeksplicht energiebesparing en de energieaudit. EnergyProof helpt bedrijven en organisaties met energievraagstukken en werkt bij dit type complexe wetgeving samen met een gespecialiseerde partner, zodat de melding conform de regels gebeurt.

Even een reminder; wat is de informatieplicht energiebesparing ook alweer?

Vier jaar geleden is de informatieplicht energiebesparing van kracht geworden. Het belangrijkste doel was bedrijven en organisaties aan te zetten tot energiebesparing. De wet bepaalde dat de bedrijven, die onder de informatieplicht vielen, hun energiebesparingsmaatregelen voor 1 juli 2019 moesten melden bij de overheid. Eén keer per 4 jaar moeten ze rapporteren over de verduurzaming van hun energiegebruik. Het ministerie van Economische Zaken heeft recent de portal opengesteld voor de rapportage die vóór 1 december 2023 moet worden ingeleverd.


Bekijk hier de video van RVO over de informatieplicht:


Voor welke bedrijven geldt de informatieplicht energiebesparing?

De informatieplicht energiebesparing is van toepassing op organisatie- en bedrijfslocaties met een jaarlijks energiegebruik vanaf 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m3 aardgas (equivalent). Deze organisaties zijn verplicht alle energiebesparende maatregelen uit te voeren die zich binnen vijf jaar terugverdienen. De maatregelen staan op een Erkende Maatregelenlijst (EML). Let wel op, want die lijst is aangepast ten opzichte van vier jaar geleden en dus is het klakkeloos overnemen van die vorige lijst er niet bij. Verder is het energielabel van de organisatie bepalend voor het wel of niet moeten invullen van de vragen. Een intermediair kan hierbij ondersteunen.

Wat is de onderzoeksplicht energiebesparing en voor wie geldt die?

De onderzoeksplicht is van toepassing op bedrijven met een locatie met een verbruik van meer dan 10 miljoen kWh elektriciteit of 170.000 m3 aardgas (equivalent) per jaar. De onderzoeksplicht is voor zogenaamde activiteitgebonden maatregelen (bijvoorbeeld efficiënte elektrische aandrijvingen) en niet voor de gebouwgebonden maatregelen (bijvoorbeeld isolatie van de gebouwschil). Voor dit laatste geldt de informatieplicht energiebesparing. Als een procesmaatregel gevolgen heeft voor het energiegebruik van een gebouw, dan moet dat worden meegenomen in het onderzoek. Ook de onderzoeksplicht energiebesparing bepaalt dat bedrijven eens in de 4 jaar moeten onderzoeken welke energiebesparende maatregelen ze moeten nemen en daarover rapporteren. De onderzoeksplicht vereist een rapportage over welke energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd van 5 jaar zijn uitgevoerd, welke nog moeten worden uitgevoerd en wanneer deze worden uitgevoerd. De deadline hiervoor is ook 1 december 2023.

Het RVO legt hier uit wat bedrijven moeten meenemen in hun onderzoeksrapport.

Voor wie geldt de verplichte energieaudit?

De energieaudit (ook wel EED-audit) is voor ondernemingen vanaf 250 werknemers of met een jaaromzet van meer dan 50 miljoen euro én een jaarlijks balanstotaal van meer dan € 43 miljoen. Zij zijn verplicht om een energieaudit te laten uitvoeren en eenmaal per vier jaar hiervan verslag uit te brengen. Bedrijven die ook aan de onderzoekplicht moeten voldoen, kunnen het EED-rapport combineren van het rapport over de onderzoekplicht. Het gecombineerde verslag moet dan wel uiterlijk voor 1 december worden ingediend.

Wat zijn de deadlines voor deze maatregelen?

De deadline voor het aanmelden van de maatregelen is 1 december 2023.

Wat is de Erkende Maatregelenlijst?

De overheid heeft per bedrijfstak zogenaamde Erkende Maatregelenlijsten (EML) opgesteld die bedrijven kunnen gebruiken voor het realiseren van de verplichte energiebesparing. In die EML staan maatregelen met een terugverdientijd van 5 jaar of minder. De geactualiseerde maatregelenlijst is inmiddels gepubliceerd. Dus nogmaals: let op, want die lijst is aangepast ten opzichte van vier jaar geleden.

Wordt de naleving van deze wetgeving gehandhaafd?

De overheid weet welke bedrijven onder de informatieplicht vallen en net als de toezichthouders van de Omgevingsdiensten en andere handhavende partijen, krijgen zij toegang tot uw ingediende informatie. Bedrijven die hun melding te laat indienen, riskeren een dwangsom.

Verder is het belangrijk te beseffen dat de Omgevingsdiensten (die toezicht houden) nieuwe aangiftes gaan vergelijken met de vorige. Ze zullen er vooral op letten of de maatregelen met een terugverdientijd van minder dan 5 jaar zijn uitgevoerd. Als dit nog niet is gebeurd, zullen ze waarschijnlijk vragen stellen. In de nieuwe lijst is het wel mogelijk om de voortgang van de maatregelen te melden. Lees hier een nieuwsbericht over extra controle op naleving.

Zijn er kosten verbonden aan de melding?

Er kunnen (jaarlijkse) kosten zijn voor het inloggen op het eLoket. Hiervoor is e-herkenningssleutel niveau 1 vereist. Let op; de sleutel moet worden aangevraagd en het kan enkele dagen duren voordat de sleutel binnen is. Onze klanten of die van onze partner, hebben geen e-herkenning nodig.

Welke gegevens zijn vereist voor een rapportage?

Voor de melding van de rapportages zijn de volgende gegevens nodig:

 • KvK-nummer, NAW-gegevens indiener, NAW-gegevens intermediair, bedrijfstak
 • Verbruik elektriciteit, gas en/of warmte
 • Per maatregel in de Maatregelenlijst (EML) keuze uit de volgende antwoordmogelijkheden:
  • Niet van toepassing
  • Gedeeltelijk uitgevoerd
  • Uitgevoerd
  • Niet uitgevoerd, maar er is een alternatieve maatregel getroffen
  • Niet uitgevoerd
 • Indien een alternatieve maatregel is getroffen ter vervanging van de maatregel uit de EML, dan moet worden onderbouwd of die maatregel ten minste een gelijkwaardig energiebesparend effect behaalt.
 • Het is niet verplicht een toelichting te geven waarom een maatregel niet is genomen, maar dit is wel raadzaam, want het kan vragen van het bevoegd gezag voorkomen.

Kan een melding worden gewijzigd na het indienen?

Ja, dat kan. Daarvoor gaat u in het eLoket naar Mijn Overzicht, waar uw rapportage staat. U voert de wijzigingen door en dient (opnieuw) uw rapportage in. Naar verwachting is de portal tot 1 juli 2024 geopend.

Hoe moet de melding worden ingediend?

Bedrijven melden hun besparingsmaatregelen bij het eLoket, de online portal van de overheid. Het eLoket is opengesteld voor de rapportage in het kader van de informatieplicht energiebesparing. Bedrijven en organisaties kunnen hun melding in het kader van de informatieplicht zelf indienen (hiervoor is e-herkenningsmiddel 2+ noodzakelijk) of het overlaten aan een intermediair.

Wat kan EnergyProof voor u betekenen?

Veel bedrijven en organisaties zijn zich bewust van de meldplicht en werken al aan de voorbereidingen. Het is zaak er tijdig bij te zijn, want deze regelgeving is ingewikkelder dan op het eerste gezicht lijkt. Het team van EnergyProof begeleidt bedrijven die ondersteuning nodig hebben bij deze complexe procedures. Voor vragen of informatie zijn we bereikbaar via e-mail en telefoon 020 233 38 21.

Verder lezen

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) publiceert frequent bruikbare informatie voor bedrijven, ook over deze materie. Hieronder staan enkele links: