Calcasa: Verduurzaming kantoorgebouwen loopt achter

2019-09-12T08:25:45+01:00 2019/09/06|

Het tempo waarin kantoorgebouwen in Nederland worden verduurzaamd, moet flink omhoog. Dat stelt onderzoeksbureau Calcasa in Energeia, een uitgave van FD. Alle panden in Nederland moeten in 2023 het energielabel C of hoger hebben maar volgens onderzoek van Calcasa voldoet ‘maar liefst 60 procent’ van het kantooroppervlak daar niet aan.

Onderzoeksbureau Calcasa onderzocht hoeveel van de totale 67,4 miljoen vierkante meter kantooroppervlakte voor 2023 nog moet verduurzamen. Calcasa is een data-analysebedrijf voor de vastgoedsector en publiceerde vorige week de onderzoeksresultaten in Energeia. Uit die cijfers blijkt dat slechts 40 procent van het totale aantal kantooroppervlakte in Nederland beschikt over energielabel C of hoger. Zo’n 10 procent heeft een lager label en de helft heeft überhaupt geen label, aldus Calcasa.

De verduurzamingsopgave ligt volgens de calculaties van Calcasa in het slechtste scenario op ongeveer 8,5 miljoen vierkante meter per jaar. Afgelopen jaren is het aantal vierkante meter kantooroppervlak met energielabel C of hoger volgens Calcasa jaarlijks gemiddeld 4,2 miljoen vierkante meter toegenomen. Het tempo van verduurzamen moet dus flink omhoog moet om de deadline van 2023 te halen.

RVO

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) rapporteerde eind juli echter positiever en schreef dat het aantal gelabelde bedrijven met een groen label snel stijgt. Op 1 juli 2019 had 68 procent van de kantoren met een label volgens RVO minimaal het energielabel C. Deze getallen zeggen niets over het totaal aantal labels dat is uitgegeven.

De RVO heeft een informatiecampagne die kantoren helpt naar energielabel C te krijgen. Zo is de Energiebesparingsverkenner Kantoren ontwikkeld waarmee eigenaren een indicatie krijgen van hoe ze aan de Energielabel C-verplichting kunnen voldoen. De verkenner geeft inzicht in de investeringskosten, jaarlijkse besparing op energiekosten en terugverdientijd. Ook is het milieueffect in CO2-reductie per m2 zichtbaar. Ook is er de website EP-online waar bedrijven zonder energielabel voor hun kantoor lezen hoe ze dit kunnen aanvragen.

Boetes

Hoe het ook zij, een energielabel van tenminste C is erg belangrijk. Voldoet een pand niet aan die eis, dan mag het in de toekomst niet meer als kantoor functioneren. Bovendien kunnen eigenaren van kantoorpanden worden beboet als zij hun pand verkopen zonder energielabel. In 2017 zijn volgens Energeia voor het eerst boetes uitgedeeld aan 23 kantoorpandeigenaren. De hoogste boete bedroeg toen ruim €10.000.

Check uw energielabel

Het kan zijn dat uw bedrijf ook moet voldoen aan de regels voor de verduurzaming van kantoren. De eerste stap is om te weten of uw bedrijf een energielabel voor uw kantoor nodig heeft en zo ja welk. Als uw kantoor al de labels A, B of C heeft, dan zit u goed. Zo niet of als u helemaal geen label heeft, dan kunnen we u ondersteunen bij die procedures. Samen zorgen we er dan voor dat uw organisatie voldoet aan alle wet- en regelgeving.

Contact

Met vragen of voor ondersteuning kunt u uiteraard contact opnemen met ons team.

 


Onderzoek naar Verduurzaming Kantoorgebouwen

Per 1 januari 2023 moeten alle kantoren groter dan 100 vierkante meter verplicht energielabel C of hoger hebben. Het gaat in totaal om 42.640 panden. Calcasa analyseerde hoeveel van de 67,4 miljoen vierkante meter kantooroppervlakte in Nederland nu aan deze eis voldoet. Het bedrijf baseert zich op gegevens uit de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) en cijfers van het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) en het Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN) uit november 2016. Daarnaast heeft het aanvullende databronnen gebruikt om panden met een opslagfunctie uit te sluiten.

Bron: Energeia