Tarieven Energiebelasting en ODE in 2023

2023-06-12T09:10:22+01:00 2023/01/16|
De belastingdienst heeft de tarieven van de Energiebelasting en Opslag Duurzame Energie- en klimaattransitie (ODE) van 2023 bekend gemaakt. Als gevolg van het Belastingplan 2023 heeft het kabinet enkele wijzigingen doorgevoerd om het energiebelastingstelsel te vereenvoudigen.

Afschaffing ODE

Een belangrijke verandering in de heffingen is dat de ODE dit jaar is verwerkt in de Energiebelasting. In 2024 wordt de ODE afgeschaft. In onderstaande tabel is de ODE nog wel met € 0,00 opgenomen voor een duidelijkere vergelijking met de tarieven van 2022.

Belastingkorting vervalt

Dit jaar is de korting op de Energiebelasting op elektriciteit in de eerste en tweede staffel vervallen. De energieregelingen zijn hiervoor in de plaats gekomen. Daarover hebben we in november een artikel geschreven.

Heffingskorting verlaagd

De heffingskorting is verlaagd van € 681,63 in 2022 naar € 493,27 in 2023, ofwel een verlaging van 28 procent. De heffingskorting is een jaarlijkse belastingvermindering voor aansluitingen met een verblijfsfunctie.

Aanpassing BTW

Tot slot is de BTW op energie in 2023 weer verhoogd van 9 procent naar 21 procent. Dit tarief was tijdelijk verlaagd gedurende de periode juli tot en met december 2022.

Vragen?

Met vragen over deze veranderingen is ons team bereikbaar via telefoonnummer 020 233 3821 of via e-mail.

 

 


Bron afbeelding: Wikimedia