Stedin Meetbedrijf en Infradiensten heet voortaan Joulz

2021-08-25T14:40:51+01:00 2017/02/02|
Stedin Meetbedrijf en Stedin Infradiensten heeft haar naam verandert in Joulz. Deze naam is niet nieuw, maar komt van het Infrabedrijf Joulz dat in juni 2014 is samengegaan met Stedin.

Het netwerkbedrijf Stedin Groep bestaat uit de bedrijfsonderdelen Stedin, Joulz en CityTec. Stedin Groep verricht gereguleerde netbeheertaken vanuit het bedrijfsonderdeel Stedin. Een aantal niet-gereguleerde activiteiten die verwant zijn aan energie-infrastructuren gebeuren vanuit de onderdelen Joulz en CityTec. Zowel Stedin als Joulz en CityTec hebben dezelfde missie: ‘Duurzame energie voor iedereen’.

Achtergrond van de splitsing is de Wet Onafhankelijk Netbeheer (WON), ook wel Splitsingswet die in 2006 van kracht is geworden. De WON bepaalt regels over onafhankelijk netbeheer en verplicht Nederlandse nutsbedrijven dat productie/levering van energie en het beheer van energienetwerken zijn ondergebracht bij aparte ondernemingen. Dit heet het zogenoemde ‘groepsverbod’. Eerder zijn Enduris (voorheen Delta Netbedrijf), Fudura (meetbedrijf van Enexis) en Kenter (vroeger Liander meetbedrijf) van naam veranderd. De Nederlandse energiemarkt is steeds meer geliberaliseerd met als doelen het verbeteren van de marktwerking en het bevorderen van de energietransitie.

Impact voor klanten

Voor klanten verandert er nauwelijks iets door de naamswijziging van Stedin. Het merk Joulz wordt gebruikt op alle uitingen, de website, offertes, brieven en facturen. De facturen veranderen inhoudelijk dus niet. Joulz gaat gewoon door met onderhoud, beheer en meten.

Bron: Joulz Meetbedrijf

Bron: Stedin