Overzicht energieregelingen

2023-10-27T11:14:34+01:00 2022/11/09|
Bedrijven en consumenten worden al enige tijd hard geraakt door de stijgende energieprijzen. In dat licht heeft de regering nu een aantal regelingen in het leven geroepen om hen te ondersteunen.

Ons team krijgt veel vragen van klanten en andere bedrijven over de stijgende energieprijzen. Veel antwoorden over de nieuwe energieregelingen die het kabinet heeft uitgewerkt of nog gaat aankondigen. Daarom hebben we hieronder een uitleg van de drie belangrijkste regelingen.

Energiecompensatie

De energiecompensatie bestaat uit een vergoeding van twee keer €190 die in de maanden november en december 2022 worden uitgekeerd. De regeling is opgesteld en wordt betaald door de Nederlandse overheid. De regeling wordt echter uitgevoerd door de energieleverancier die op 1 november 2022 en 1 december 2022 de elektriciteit levert. Ontvangers van de compensatie hoeven niets te doen om de compensatie te ontvangen.

De compensatie is voor alle bedrijven en particulieren met een kleinverbruik elektriciteitsaansluiting waar een verblijfsfunctie aan zit. Een kleinverbruik elektriciteitsaansluiting is een aansluiting van 3x80A of kleiner. Een verblijfsfunctie is een gebouw om te wonen of werken, zoals een woning, kantoor of café en dus niet een garagebox met een aparte aansluiting en een eigen energiecontract.

Prijsplafond gas en elektriciteit


Het prijsplafond gas en elektriciteit wordt door het kabinet ingesteld van 1 januari tot en met 31 december 2023. Het kabinet heeft de volgende maximumtarieven bepaald voor verbruik:

  • gas tot 1.200 m3 per jaar: € 1,45 per m3
  • elektriciteit tot 2.900 kWh per jaar: € 0,40 per kWh
  • boven deze hoeveelheden: contractprijzen

Het prijsplafond geldt alleen voor bedrijven en particulieren met kleinverbruiksaansluitingen van elektriciteit (3x80A of kleiner) en gas (capaciteitsgrens onder of gelijk aan 40 m3 per uur). Daarnaast moet de contractprijs voor kalenderjaar 2023 hoger zijn dan de prijzen van het prijsplafond. Ook voor deze regeling hoeven bedrijven of particulieren niets te doen.

Tegemoetkoming Energiekosten

De Tegemoetkoming Energiekosten (TEK) is een speciale compensatieregeling voor energie-intensieve mkb-bedrijven en is gebaseerd op het energieverbruik en de omzet van een ondernemer. De TEK-regeling is voor bedrijven waarbij de energiekosten ten minste 7 procent van de omzet uitmaken. Het bedrijf moet bovendien voldoen aan de Europese definitie van mkb, namelijk een zelfstandige onderneming met maximaal 250 werknemers en moet ingeschreven staan in het Nederlandse Handelsregister.

De TEK-regeling zal bestaan uit een compensatie van 50 procent van de energiekosten boven een vastgestelde drempelprijs tot een maximum van €160.000. Het jaarlijks verbruik is hoger dan 5.000 m3 gas óf 50.000 kWh. De drempelprijs is vastgesteld op 1,19 €/m3 en 0,35 €/kWh.

Het kan nog tot het 2e kwartaal van 2023 duren voordat de TEK opengesteld wordt omdat het kabinet nog tijd nodig heeft om de regeling uitvoerbaar te kunnen maken en de benodigde goedkeuring door de Europese Commissie vanwege EU-staatssteunregels. De TEK moet wel worden aangevraagd via de website van de RVO.

Met vragen over deze regelingen of andere kwesties met betrekking tot energiekosten, is ons team bereikbaar via mail of telefonisch op 020 233 38 21.