Informatieplicht energiebesparing komt eraan

2018-10-09T23:54:10+01:00 2018/07/04|

Ruim 100.000 Nederlandse bedrijven worden vanaf 2019 gevraagd aan te geven welke stappen zij al hebben gezet om energie te besparen. Dit betekent dat zij de erkende bespaarmaatregelen moeten nemen om te voldoen aan de informatieplicht energiebesparing. Wat betekent dit nu concreet in de praktijk?

De Wet milieubeheer kent al sinds 1993 een energiebesparingsverplichting. Deze verplichting verplicht organisaties om alle energiebesparingsmaatregelen te nemen die zich binnen 5 jaar terugverdienen. Dit geldt voor bedrijven én instellingen die meer dan 50.000 kWh stroom of 25.000 m3 gas verbruiken.

Handhaving

In de praktijk bleek deze wet echter moeilijk te handhaven. Hierdoor zijn gestelde klimaat- en energiedoelen niet gehaald. Om die reden komt er vanaf aankomend jaar een informatieplicht energiebesparing. Hiermee worden ondernemers verplicht aan te geven welke maatregelen voor energiebesparing zij hebben genomen. Het betreft dan de zogenaamde erkende bespaarmaatregelen die per branche zijn opgesteld.

Gevolgen

Om ondernemers en organisaties te helpen, is de website Informatieplicht Energiebesparing opgezet. De site heeft informatie over zaken die zij moeten weten over de informatieplicht, wat de plicht precies inhoudt, welke gevolgen die heeft en wat bedrijven het beste kunnen doen.

EnergyProof kan u hiermee helpen. Neem contact op indien u meer hierover wilt weten.

Bron: Informatieplicht Energiebesparing