ACM: ‘Geen acuut risico op faillissementen energieleveranciers’

2022-04-28T14:42:13+01:00 2022/04/28|
Energieleveranciers lopen, ondanks de huidige instabiele energiemarkt, geen acuut risico op faillissement. Dit concludeert toezichthouder ACM na gesprekken met energieleveranciers en een analyse van hun financiële informatie.

De ACM heeft gesprekken gevoerd met energieleveranciers en hen gevraagd om extra financiële informatie om te controleren of de bedrijven ook na de afgelopen winter kunnen voldoen aan de eisen voor leveringszekerheid. Omdat de energiemarkt voorlopig nog wel instabiel is, blijft de ACM de komende tijd controles uitvoeren. De ACM wil zo tijdig mogelijke risico’s in kaart brengen en energieleveranciers daarop aan te spreken als er aanleiding voor is. Uit die gesprekken concludeert de ACM dat het risico van een domino-effect wel bestaat, mochten grote partijen in de problemen komen of als de aanvoer van Russisch gas plotseling volledig stopt.

Extra eisen

Ook wil de ACM op 1 oktober 2022 extra eisen stellen aan leveranciers om hen weerbaarder te maken tegen plotselinge inkoopprijsstijgingen op de energiemarkt. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) heeft maatregelen aangekondigd om de beschikbaarheid van voldoende gas de komende winter zeker te stellen. Onder andere door gasopslagen zoveel mogelijk te laten vullen.

Fluctuerende energieprijzen

De ACM ziet verder dat de fluctuerende energieprijzen het voor leveranciers duurder en lastiger maken om inkoopprijzen voor langere tijd vast te leggen. Het voor langere tijd vastleggen van inkoopprijzen kan risicovol zijn als energieprijzen sterk zouden dalen. Wij merken dat leveranciers in de zakelijke markt de inkoopprijzen steeds vaker voor kortere periodes aanbieden. Sommige leveranciers nemen zelfs nauwelijks nog nieuwe klanten aan en kiezen ervoor om niet meer op vergelijkingssites zichtbaar te zijn.

Meer weten?

Wilt u ook weten hoe we u kunnen ondersteunen met uw vragen over energie? Neem dan contact met ons team op via de mail of bel naar 020 233 38 21.

Bron: ACM