RVO: ruim 22.000 meldingen Informatieplicht Energiebesparing

2019-09-11T18:08:01+00:00 2019/08/11|

Ruim 20.000 bedrijfsvestigingen hebben voor 1 juli 2019 hun energiebesparende maatregelen aangemeld in het kader van de Informatieplicht Energiebesparing. Dit meldt de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). We hebben al uitgebreid geschreven over de Informatieplicht Energiebesparing omdat deze wet ingrijpend kan zijn voor bedrijven. Dit voorjaar hebben we diverse bedrijven begeleid zodat ze voldoen aan deze wetgeving.

Bedrijven die onder de Informatieplicht vallen, moeten via het digitale loket van RVO.nl laten weten welke energiebesparende maatregelen zij de komende jaren gaan nemen. Naast de al aangemelde bedrijven staan er volgens de Rijksoverheid nog enkele duizenden rapportages in concept klaar om te worden ingediend. In de periode voor 1 juli is het aantal bedrijven en instellingen dat voldaan heeft aan de Informatieplicht volgens de RVO wel sterk gestegen maar toch hebben veel bedrijven zich dus nog niet gemeld.

Boetes

Het digitale loket van RVO.nl blijft daarom langer open voor de Informatieplicht van de geplande datum van 1 juli. Bedrijven die nog geen rapportage hebben ingediend, kunnen dat dus nog doen. Sterker, ze moéten dit alsnog doen omdat de gemeenten en omgevingsdiensten (verantwoordelijk voor toezicht op en handhaving) sinds 2 juli de rapportages kunnen opvragen bij de RVO. Die rapportages gebruiken zij om te controleren of bedrijven voldoen aan de plichten. Op basis daarvan mogen ze controlebezoeken uitvoeren. Bedrijven die nog niet gerapporteerd hebben, kunnen worden ‘gerappelleerd’ en mogelijk een boete of dwangsom worden opgelegd.

Melding is complex

Het is dus zaak tijdig te voldoen aan de informatieplicht. Maar deze wetgeving is complexe materie en gezien de individuele situatie van bedrijven kan het vrij ingewikkeld zijn te bepalen of u wel of niet in de regeling valt. Daarom moet u eerst weten of uw bedrijf onder de regeling valt. Zo ja, dan moet u energiebesparingen voor de komende jaren melden.

Mocht u daar hulp bij nodig hebben, laat het ons dan gerust weten. Dit voorjaar hebben we al diverse bedrijven met succes begeleid met hun melding. Voor de Informatieplicht maar ook voor EED-audits werken we samen met een adviesbureau dat gespecialiseerd is op het gebied van wetgeving, procedures en audits.

EngeryPortal voor monitoring

Vervolgens is het belangrijk te beseffen dat deze melding eigenlijk een nulmeting is en dat u over vier jaar uw resultaten moet rapporteren. Het is dus goed om de maatregelen die u meldt ook daadwerkelijk te monitoren. Er zijn diverse tools voor energiemanagement en onze EnergyPortal is zo’n tool. De online portal is accuraat, eenvoudig in gebruik en bij uitstek geschikt voor deze taak. Tooling bespaart u veel tijd en dat is belangrijk want als ondernemer of manager van een organisatie heeft u wel wat anders aan uw hoofd.

Contact

Schroom niet contact op te nemen met ons team met uw vragen.

Lees verder: uitgebreide informatie over de Informatieplicht Energiebesparing


Over de Informatieplicht

De Informatieplicht Energiebesparing is een uitvloeisel van het Energieakkoord 2013-2020 en is bedoeld is om bedrijven en instellingen te stimuleren tot energiebesparingsmaatregelen. De plicht is ontwikkeld door het Rijk, MKB-Nederland en VNO-NCW (namens het bedrijfsleven) en de VNG (namens de gemeenten). De gemeenten zijn als bevoegd gezag verantwoordelijk voor toezicht op en handhaving van de Informatieplicht.

De Informatieplicht geldt voor bedrijven en instellingen die vanaf 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m³ aardgas per jaar verbruiken hoewel niet alle 125.000 bedrijfsvestigingen die boven deze verbruiksgrenzen zitten, informatieplichtig zijn. Het Rijk houdt rekening met tussen de 50.000 en 60.000 rapportages.

Uit een eerste, ruwe analyse van de RVO blijkt dat isolatie van gebouwen, LED-verlichting en het toepassen van energiebeheersystemen de meest genomen maatregelen zijn. Het betreft energiebesparende maatregelen die zichzelf binnen vijf jaar terugverdienen. De overheid heeft per bedrijfstak zogenaamde Erkende Maatregelenlijsten (EML) opgesteld die bedrijven kunnen inzetten om de verplichte energiebesparing te realiseren.

Bron: RVO