Terugleversubsidie vervangt salderingsregeling in 2020

2018-07-11T12:33:12+00:00 2018/06/21|

Bedrijven en huishoudens die zelf duurzame elektriciteit opwekken, krijgen vanaf 2020 te maken met een nieuwe subsidieregeling. Minister Wiebes heeft de Tweede Kamer geïnformeerd dat de salderingsregeling voor zonnepanelen vervangen gaat worden door een terugleversubsidie. Dit is gedaan om overstimulering in de toekomst te voorkomen.

In de huidige salderingsregeling wordt energie één-op-één afgerekend. In deze regeling wordt de hoeveelheid energie die een huishouden jaarlijks opwekt verrekend met het jaarlijks verbruik. De kosten en opbrengsten van een kWh, die van het net gehaald wordt, is gelijk aan een kWh die wordt teruggeleverd aan het net. Hierdoor is het als particulier aantrekkelijk om te investeren in zonnepanelen. Door de één-op-één-verrekening, kan de investering door salderen in gemiddeld zeven jaar worden terugverdiend.

In het regeerakkoord staat echter dat het budget dat in 2020 open staat voor saldering komt te vervallen. Dat houdt een lastenverzwaring in van 300 miljoen euro. Om dit te corrigeren wordt een bedrag van 300 miljoen euro vrijgemaakt voor de nieuwe regeling: de terugleversubsidie, ook wel het invoedtarief genoemd. In 2020 vervangt de regeling de huidige salderingsregeling. Voor huidige gebruikers van de salderingsregeling komt er een soepele overgangsregeling.

Wat houdt de terugleversubsidie in?

De terugleversubsidie is een vergoeding voor stroom die aan het elektriciteitsnet is teruggeleverd. Dit tarief ligt lager dan de prijs die men betaalt voor stroom van het net. Het verschil zit hem in de overheidsheffingen. Ook na 2020 blijft het aantrekkelijk om de opgewekte stroom zelf te gebruiken omdat huishoudens en bedrijven hierover geen energiebelasting en geen zogenoemde ODE (Opslag Duurzame Energie) betalen. Het invoedtarief kent in tegenstelling tot het salderingsbeleid geen plafond. Elke kWh, die wordt opgewekt is geld waard. In plaats van dat particulieren nu vanwege het salderingsplafond slechts het eigen verbruik kunnen besparen, wordt het veel aantrekkelijker om te investeren in extra panelen (en accu’s). Men kan zowel meer terugleveren als meer verdienen doordat er geen plafond geldt.

Het kabinet stelt jaarlijks de hoogte van de subsidie vast na consultatie met de markt. De uitbetaling van de terugleversubsidie vindt plaats via de nota van de energieleverancier.

Wie komt in aanmerking voor de nieuwe regeling?

Particulieren en bedrijven met een kleinverbruikaansluiting die zelfgeproduceerde hernieuwbare elektriciteit terugleveren aan het elektriciteitsnet kunnen gebruik maken van de nieuwe regeling. De nieuwe regeling richt zich behalve op de stimulering van zonne-energie ook op andere hernieuwbare energiebronnen, zoals windenergie. Minister Wiebes onderzoekt nog of ook grotere gebouwen, zoals scholen of kantoren, erin kunnen worden opgenomen.

De minister wil het voorstel voor de nieuwe terugleversubsidie deze zomer gereed hebben.

Bron: Rijksoverheid