Bedrijven verplicht tot naleving Energieakkoord

2019-01-21T11:16:02+00:00 2018/02/01|

Ruim 100.000 bedrijven worden komend jaar gedwongen om energie te besparen, schrijft de website van de NOS. De overheid wil de Wet milieubeheer en afspraken in het Energieakkoord gaan handhaven en bedrijven dwingen energiebesparende maatregelen te nemen die binnen vijf jaar kunnen worden terugverdiend.

Minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat (foto) en de deelnemers aan het Energieakkoord werken aan maatregelen om de naleving van de wet uit 1993 te verbeteren. Dat doen ze omdat de energiebesparing van bedrijven achterblijft bij de doelstellingen uit het Energieakkoord. Meer dan 40 organisaties sloten in september 2013 het Energieakkoord en streven gezamenlijk naar verduurzaming van de samenleving en economie. De partijen zetten zich in voor een besparing van het energieverbruik met gemiddeld 1,5 procent per jaar. Dit is 100 petajoule aan energiebesparing per 2020, een groei van hernieuwbare energie naar 14 procent in 2020 en 16 procent in 2023. Ook moeten er ten minste 15.000 voltijdbanen bij komen.

Handhaving bleef achter

Het gaat om winkels, restaurants, kantoren en fabrieken die meer dan 50.000 kWh stroom of meer dan 25.000 m3 gas verbruiken. Isolatie en ledverlichting zijn de meest voorkomende maatregelen die bedrijven moeten nemen. Het Planbureau voor de Leefomgeving schat dat de besparingen uitkomen uit op 75 petajoule wat dus 25 petajoule te weinig is. De opbrengst van betere handhaving wordt geschat op 12,5 petajoule. Handhaving door gemeenten en provincies laat volgens het bericht van de NOS te wensen over.

Opbrengsten

Een commissie onder leiding van Ed Nijpels ziet toe op de voortgang en uitvoering van het akkoord. Als alle bedrijven die onder de Wet milieubeheer vallen hun verplichtingen zouden nakomen, betekent dat een flinke investering, maar ook een lucratieve opbrengst, aldus het NOS-bericht. Nijpels sprak eerder over een investering van 900 miljoen euro en een jaarlijkse opbrengst, na afbetaling, van 400 miljoen euro. Overheden en werkgeversorganisaties zijn het grotendeels eens over aanscherping van de wetgeving. De plannen worden nu doorgerekend door het Planbureau voor de Leefomgeving.

Gelezen op: nos.nl

Verder lezen: Energieakkoord