Planbureau Leefomgeving: ‘Tegenvallende besparingen slimme meters vragen om in-home displays’

2019-05-22T17:13:13+00:00 2016/11/30|

De energiebesparingen als gevolg van slimme meters in woningen blijven achter, concludeert het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) in een analyse van wetgeving om huishoudens te voorzien van slimme meters. Het PBL beveelt in-home displays aan om gedragsverandering te bewerkstelligen omdat die directe feedback geven. Voor bedrijven geldt hetzelfde; energieportals staan aan de basis van bewustwording rond energiereductie en dus kostenbesparingen.

De Rijksoverheid heeft zich gecommitteerd aan energiebesparing in de bebouwde omgeving en heeft daarom in 2015 het besluit genomen om alle 7 miljoen Nederlandse huishoudens een slimme meter aan te bieden. De inzet was dat huishoudens in 2020 door die slimme meters gemiddeld 3,5 procent energie zouden besparen, maar dit doel wordt niet gehaald. De energiebesparingen blijven onder de huidige omstandigheden steken op gemiddeld minder dan 1 procent. Dit schrijft het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) in een studie naar de potentie van de slimme meter en hoe die beter kan worden benut.

Directe feedback

Belangrijke conclusies in de PBL-studie zijn dat invoering van een feedbacksysteem wel ‘grote baten’ oplevert en dat de beste kans weggelegd lijkt voor de in-home display. Het PBL noemt in-home displays als een kansrijke kandidaat om wel de gewenste energiebesparingen bij huishoudens te realiseren omdat gezinnen met zo’n display direct hun verbruik zien en zo, volgens het PBL, meer prikkels hebben om hun gedrag te veranderen.

EnergyPortal

De stelling dat ‘directe prikkels’ aan de basis van gedragsverandering staan, klopt wat EnergyProof betreft als een bus. Wij zien dat ook bij bedrijven die onze EnergyPortal gebruiken. Online energieportals zijn de zakelijke variant van wat in-home displays zijn voor consumenten maar dan uitgebreider en met meer features. Een portal biedt gedetailleerde grafische weergaves van alle verbruiksgegevens van een bedrijf, geven alerts bij pieken in het verbruik en genereren rapportages met managementinformatie. Zo kunnen bedrijven onder andere installaties optimaliseren, resultaten van besparingsacties monitoren en natuurlijk gedragsverandering stimuleren.

In beweging komen

Besparen begint met inzicht en voor veel ondernemers geldt: meten = weten. De vervolgstappen komen daarna in de vorm van maatregelen. Die maatregelen kunnen immers alleen worden genomen op basis van kennis en een energieportal is een belangrijke bron voor die kennis. Toch zien we helaas ook dat ondernemers meer zouden kunnen halen uit besparingsmaatregelen. Hetzij vanwege de (tijds)druk van hun core business, hetzij omdat ze niet weten waar ze moeten beginnen. Juist voor deze bedrijven heeft een energieportal waarde omdat het snel en efficiënt de vinger op de zere plek legt en zo richting geeft. Bedrijven die energie en dus geld willen besparen, zullen ze toch echt in beweging moeten komen. De EnergyPortal is dus een goede eerste stap.

Meer weten?

Bedrijven die meer willen weten over het gebruik van de EnergyPortal kunnen ons uiteraard mailen of bellen over de voordelen van onze EnergyPortal.